Słowniczek Biznesmena


Międzynarodowe Instytucje Finansowe


Wczoraj , Dziś … Jutro
Kącik Naukowca Danych


Dzień dobry / wieczór Państwu. W związku ze współpracą Magazynu "ZSF24" ze Szkołą Z Piekła Rodem, mamy przyjemność przedstawić cykl pt. "Zbuduj Swoją Markę" , domyślnie Naukowca Danych :). Mamy nadzieję,że pomoże Ci to w dalszej karierze zawodowej. Oto kolejne Etapy:

ETAP 1 : Czym jest Twoja marka, a czym nie
ETAP 2 : Twój test porównawczy marki
ETAP 3 : Znalezienie swojego autentycznego celu
ETAP 4 : Ambicja i pragnienie: czego tak naprawdę od tego chcesz?
ETAP 5 : Od osobistych ambicji do racjonalnych zamiarów: strategia marki
ETAP 6 : Talent: rozpoznawanie go i rozwijanie
ETAP 7 : Ustanowienie wartości Twojej marki
ETAP 8 : Umieszczenie marki w kontekście: dowiedz się, co tam jest
ETAP 9 i 10 : Użyj swojej wyobraźni
ETAP 11 : Komu nie chcesz sprzedawać?
ETAP 12 : Odkrywanie swojej marki poprzez sześcionożnego pająka
ETAP 13 : Udoskonalanie swojej wyjątkowej istoty marki
ETAP 14 : Zrozumienie "pozycjonowania" marki
ETAP 15 : Tworzenie narracji
ETAP 16 : Twoja marka: jak zrobić to dobrze i jak uniknąć pułapek
ETAP 17 : Stworzenie wewnętrznego oświadczenia o pozycjonowaniu marki
ETAP 18 :Kształtowanie zewnętrznej linii pozycjonowania marki
ETAP 19 : Pielęgnowanie Twojego największego zasobu: Ciebie
ETAP 20 ; Relacje z mediami zrób to sam
ETAP 21 : Jak nie marnować budżetu reklamowego
ETAP 22 : Ożywienie marki w internecie
ETAP 23 : Genialna marka w każdym punkcie styku
ETAP 24 : Design ma znaczenie
ETAP 25 : Zachowanie Twojej marki osobistej
ETAP 26 : Jak sprawić, by pracownicy żyli Twoją marką
ETAP 27 : Dlaczego taniej nie zawsze znaczy lepiej
ETAP 28 : Co zrobić, gdy Twoja marka popełni błąd
ETAP 29 : Rozszerzenie marki: szanse i zagrożenia
ETAP 30 : Kolejne kroki
Drogi Czytelniku…;

… tak , tak, do Ciebie się zwracam :)… Miło mi poinformować ,że we wspólpracy z  :  Magazynem "ZSF24"  ,  Magazynem "Chacker in ACT(A)ion"  oraz serwisem Artificial Intelligence Experts, NASZA Szkoła, Szkoła Z Piekła Rodem, ropoczyna Wielki Projekt, którego celem jest przygotowanie [zainteresowanych] do zawodów przyszlości [patrz poniżej]. Ponieważ nie mamy (jeszcze) ambicji na miarę Uniwersytetu Stanforda czy innego Oxfordu, dostarczymy Ci Drogi Przyjacielu wystarczająco solidne fundamenty, na któych będziesz mógł zbudować swoją przyszłość zawodową indywidualnie lub w firmie szukającej takich ludzi jak TY.

Od czego zaczniemy? Zaczniemy od Data Sience. Jak mówi nam Wikipedia:

Danologia (ang. Data Science) - interdyscyplinarne pole używające naukowych metod, procesów, algorytmów i systemów do wydobywania spostrzeżeń z wielu danych strukturalnych i nieustrukturyzowanych. Danologia jest powiązana z eksploracją danych (ang. data mining), uczeniem maszynowym (ang. machine learning) i analizą dużych zbiorów danych (ang. big data). Danologia wykorzystuje statystykę, analizę danych, uczenie maszynowe, wiedzę dziedzinową (ang. domain knowledge) i powiązane metody w celu zrozumienia i analizy danych

Jak już widać z samej definicji jest to dość duży obszar wiedzy… ale spokojnie, poradzimy sobie z nim wspólnie. Zaczniemy od wprowadzania "Data Science" stopnipowo rozszerzając Twoją wiedzę o kolejne składniki.

Jeśli byłbyś zaintersowany , napisz : ela@szkolazpieklarodem.plBiznes Plan - "powieść" w odcinkach (III)•  Odcinek I : Uwagi dotyczące planu biznesowego

•  Odcinek II : Strona tytułowa i spis treści

Streszczenie

Streszczenie to stwierdzenie tezy Twojego biznesplanu. Podsumowuje, kim jesteś, czym zajmuje się Twoja firma, dokąd zmierza Twoja firma, dlaczego zmierza tam, gdzie zmierza i jak tam dotrze. Jeśli poszukujesz finansowania, określa to cel finansowania, o które zabiegasz, i uzasadnia finansową wykonalność twojego planu dla pożyczkodawcy lub inwestora. Chociaż podsumowanie wykonawcze pojawia się na początku planu, najskuteczniej jest napisane po ukończeniu reszty biznesplanu. W tym czasie Twoje koncepcje będą dobrze rozwinięte, a wszystkie ważne informacje i dane finansowe będą dostępne. Użyj podejścia opartego na słowach kluczowych. W zwięzłym, ale mocnym stwierdzeniu podsumujesz istotę swojego biznesplanu, uwzględniając odpowiedzi na następujące pytania:

* Kto?
* Co?
* Gdzie?
* Gdy?
* Dlaczego?
* W jaki sposób?

Co to jest streszczenie?

Jak stwierdzono we wstępie, podsumowanie wykonawcze to stwierdzenie tezy Twojego biznesplanu. Podsumowuje treść i cel gotowego biznesplanu, obejmując wszystkie kluczowe punkty. Określa, kim jesteś, czym się zajmuje Twoja firma, dokąd zmierza Twoja firma, dlaczego zmierza tam, gdzie zmierza i jak tam dotrze. Do podsumowania wykonawczego można podejść z jednej z dwóch poniższych perspektyw.

Jeśli Twój plan jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego i nie poszukujesz funduszy.

To stwierdzenie podsumuje Twój biznes. Byłby to krótki przegląd celów firmy i stwierdzenie, w jaki sposób skoncentruje się na realizacji swoich prognoz.

Jeśli szukasz finansowania.

Streszczenie określa cel poszukiwanych funduszy i uzasadnia finansową wykonalność planu dla pożyczkodawcy lub inwestora. Pożyczkodawca lub inwestor czytający tylko streszczenie powinien szybko sprawdzić nazwę, wiek, strukturę prawną, lokalizację, charakter i wyjątkowość Twojej firmy, w tym mocne strony i ryzyko. Streszczenie powinno zawierać szybki przegląd dotychczasowych wyników Twojej firmy i jej przyszłych celów oraz sposobu, w jaki planujesz je osiągnąć. Informacje na temat zespołu zarządzającego są niezbędne, jeśli szukasz kapitału podwyższonego ryzyka. Wreszcie, streszczenie zawierałoby kwotę i cel pożyczki lub wniosku inwestycyjnego, potrzeby czasowe, uzasadnienie finansowania oraz oświadczenie o spłacie (pożyczkodawca) lub oświadczenie o potencjalnym zwrocie z inwestycji (inwestor venture capital).

Dla pożyczkodawcy. Porusz kwestię spłaty kredytu. Pożyczkodawca musi sprawdzić, czy Twoja firma jest w stanie pokryć koszty odsetek, a także spłatę kapitału. Pożyczkodawca będzie chciał wiedzieć, kiedy pożyczka jest potrzebna i co wykorzystasz jako zabezpieczenie.

Aniołowie. Inwestor-anioł, żartobliwie nazywany "bankiem mamy i taty", jest na ogół zamożną osobą, która osobiście angażuje się w rozpoczynającą działalność firmę, pożyczając wiedzę, doświadczenie i pieniądze. Najlepiej mieć solidny biznesplan uzasadniający finansowanie. Jednak w zależności od poziomu znajomości, możesz sobie poradzić z mniej niż idealnym planem.

Dla inwestora venture capital. Czasy łatwego przepływu kapitału wysokiego ryzyka już dawno minęły. Od korekty rynku publicznego w kwietniu 2000 r. firmy nie mogą polegać na przyszłym finansowaniu. Muszą wykazać się postępem i silnymi związkami. Pamiętaj, że inwestor będzie partnerem kapitałowym Twojej firmy i będziesz musiał zastanowić się, w jaki sposób osiągniesz jego cele w zakresie wzrostu i rentowności. Po sfinansowaniu kapitału wysokiego ryzyka najprawdopodobniej zasiądzie w twoim zarządzie i będzie służyć jako doradca twojego kierownictwa. Coraz częściej inwestorzy szukają rocznego zwrotu w wysokości od 45% do 60% w ciągu trzech do pięciu lat.

Twoje streszczenie powinno wzbudzić emocje i dać czytelnikowi świadomość wyjątkowości Twojej firmy i kwalifikacji zespołu zarządzającego. Nie wyolbrzymiaj swojego potencjału. Raczej trzymaj się prognoz, które możesz poprzeć faktami. Jednym z największych błędów autorów biznesplanów jest zawyżanie przewidywanego udziału w rynku i potencjalnych przychodów.

Zakończ biznesplan, zanim napiszesz streszczenie


Pisząc biznesplan i udoskonalając pomysły, prawdopodobnie odkryjesz nowe pomysły i informacje, które zechcesz włączyć do biznesplanu, aby Twoja firma była bardziej efektywna i dochodowa. Z tego powodu podsumowanie wykonawcze jest najskuteczniej spisywane po zakończeniu planu. W tym czasie wszystkie informacje i dane finansowe będą dostępne i będziesz mógł je wyciągnąć z tekstu pisanego i finansowych arkuszy kalkulacyjnych. Ponadto okresowe aktualizacje biznesplanu mogą wymagać skorygowania podsumowania wykonawczego w celu odzwierciedlenia zmian, które będą stale zachodzić w firmie.

Użyj podejścia opartego na słowach kluczowych

Użyj metody słów kluczowych. Streszczenie dla kierownictwa jest zazwyczaj zawarte na jednej stronie, jeśli jest przeznaczone do użytku wewnętrznego. Jeśli próbujesz skontaktować się z pożyczkodawcą lub inwestorem, nie powinno to przekraczać dwóch lub trzech stron. W zwięzłym i jasnym jedno- lub dwustronicowym oświadczeniu podsumujesz istotę swojego biznesplanu, uwzględniając odpowiedzi na następujące pytania: Kto? Co? Gdzie? Gdy? Dlaczego? W jaki sposób?

Przegląd wprowadzający

Rozpocznij podsumowanie od krótkiego, ale zwięzłego przeglądu swojej firmy: kim jesteś, gdzie się znajdujesz, co robisz, kiedy firma została (lub będzie) założona i co sprawia, że Twoja firma jest wyjątkowa.

Przykład

"AeroTech, Inc. została założona w 1999 roku, aby sprostać zapotrzebowaniu na specjalistyczne części w przemyśle lotniczym. W branży tej odnotowano umiarkowany wzrost, przy wzroście liczby kontraktów od 2001 roku. Prognozy branżowe wskazują na rosnący popyt na rodzaj wytwarzanych przez firmę produktów. AeroTech, Inc. utrzymuje przewagę konkurencyjną dzięki szybkiej realizacji zamówień, znakomitym relacjom z klientami i niestandardowym możliwościom projektowania. bardziej nowoczesny sprzęt, który zapewni możliwość składania ofert w szerszym zakresie, większe możliwości projektowania na zamówienie, niższe koszty jednostkowe i krótszy czas realizacji. W ciągu najbliższych trzech do pięciu lat AeroTech, Inc. planuje zwiększyć swój obecny 20% udział w rynku do 35% ".

Okazja na rynku

Jasno określ możliwości na rynku, z których możesz skorzystać. Te informacje będą pochodzić z Twoich badań rynkowych i analizy SWOT

Główne wymagania

Jeśli Twoja firma poszukuje finansowania, podaj, ile kapitału potrzebujesz. Jeśli Twoja firma nie stara się o finansowanie, usuń tę sekcję z własnego streszczenia.

Podział wykorzystania środków

Przedstaw informacje o tym, jak i kiedy Twoja firma planuje wykorzystać fundusze pożyczkowe lub inwestycyjne. Jeśli Twoja firma nie stara się o pożyczkę ani inwestycję, usuń tę sekcję z własnego streszczenia.

Spłata pożyczki

Przedstaw swoje plany spłaty pożyczki. Jakiego rodzaju pożyczki szukasz? Ile lat / miesięcy będziesz musiał spłacić pożyczkę? Jaka będzie kwota i częstotliwość spłat kredytu? Kiedy zaczynają się i kończą płatności? Jeśli zorientowałeś się, ile będziesz potrzebować, możesz skorzystać z aplikacji amortyzującej (takiej jak ta w naszym oprogramowaniu Automate Your Business Plan), aby automatycznie obliczyć kwotę spłaty kapitału i odsetek za dowolną liczbę lat. Jeśli Twoja firma nie stara się o pożyczkę, usuń tę sekcję ze swojego podsumowania.

Misja
Przedstaw misję swojej firmy. Misja to zwięzły opis tego, jak chcesz, aby klienci postrzegali Twoją firmę. Przedstawia również wizję Twojej firmy co do przyszłych kierunków, w których zamierza podążać.

Przykład.

"W Wmhinc.com naszą misją jest dostarczanie najbardziej innowacyjnych i praktycznych rozwiązań mieszkaniowych opartych na sieci. Plany Wmhinc.com mają stać się dominującym graczem na rynku online, dostarczając bezpośrednio nowe, zdominowane przez fabryki i posiadane przez banki konsumentowi ".

Zarządzanie

Przedstaw krótki profil każdego właściciela. Jeśli masz kluczowych pracowników, którzy uczestniczą lub będą uczestniczyć w zarządzaniu Twoją firmą, dołącz także krótki profil każdego z nich. Wymień ich doświadczenie w obszarach branżowych. Dołącz krótkie oświadczenie o doświadczeniu oraz otrzymane wyróżnienia, nagrody i uznanie.

Konkurenci

Przedstaw krótki profil każdego z twoich bezpośrednich konkurentów. Ogranicz tę sekcję do głównych konkurentów. Uwzględnij także krótkie profile swoich pośrednich konkurentów. Wypisz każdego konkurenta i opisz, jakie usługi oferują. Wymień mocne i słabe strony każdego z nich.

Mocne i słabe strony konkurencji

Przedstaw mocne i słabe strony konkurencji.

Przewagi konkurencyjne Twojej firmy

Opisz czynniki w Twojej firmie, które dają Ci przewagę konkurencyjną. Te informacje mogą pochodzić z sekcji Mocne strony analizy SWOT opracowanej w Planie organizacyjnym.

Projekcje finansowe

Przedstaw podsumowanie prognoz rachunku zysków i strat na następne trzy lata. Uwzględnij przewidywane przychody, koszty i zysk netto w okresie trzech lat.

Przykład

"Prognozy dotyczące zidentyfikowanego wzrostu przychodów wynikającego z oddanej i lojalnej bazy klientów oraz agresywnych inicjatyw marketingowych wskazują, że AeroTech, Inc przekroczy 11 mln USD do końca 3. roku. Przewiduje się, że zysk netto w ciągu trzech lat przekroczy 4 mln USD . "

Podsumowanie

Podsumowanie wykonawcze jest po prostu tym - podsumowaniem twojego biznesplanu. Jeśli piszesz swój plan, który ma służyć jako przewodnik dla Twojej firmy i nie planujesz szukać pożyczkodawcy lub inwestora, napisanie streszczenia pomoże Ci sformułować dobry ogólny obraz tego, gdzie planujesz iść w swojej firmie. Jeśli szukasz pożyczkodawcy lub inwestora, Streszczenie będzie pierwszym wprowadzeniem do Twojej firmy i powinno odpowiedzieć na kluczowe pytania dotyczące Twojej firmy oraz jej potencjału wzrostu i rentowności. Pamiętaj, że reszta planu musi zawierać kopię zapasową tego, co mówisz w streszczeniu wykonawczym. Na przykład, jeśli sponsorujesz wydarzenie na targach w celu zwiększenia przychodów, musisz nie tylko przedstawić dane liczbowe dotyczące jego kosztów, ale także wykazać gotowy rynek na wydarzenie w dziale marketingowym i finansowym. W dokumentach uzupełniających możesz uzupełnić żądaną kwotę informacjami, takimi jak udział w wydarzeniu, historyczne korzyści ze sponsorowania i osobiste doświadczenie firmy. Po zakończeniu formułowania biznesplanu i udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące słów kluczowych, będziesz gotowy do napisania streszczenia wykonawczego.

Dwa przykładowe streszczenia

1. Jeśli nie planujesz szukać pożyczkodawcy lub inwestora

Oto przykład Streszczenie dla firmy, której celem nie jest poszukiwanie finansowania u pożyczkodawcy lub inwestora. Różni się od drugiego przykładu tym, że nie obejmuje uzasadnienia finansowania ani harmonogramu otrzymania środków, spłaty pożyczki ani planów zwrotu z inwestycji inwestorowi typu venture capital (partnerowi kapitałowemu).

Firma BestCARE

Streszczenie

Firma BestCARE to spółka założona w 2001 roku, której celem jest zapewnienie wysokiej jakości opieki w pełnym wymiarze godzin osobom starszym za pośrednictwem licencjonowanych domów opieki i domów opieki. Siedziba firmy znajduje się pod adresem 1234 Hillside Drive w mieście Laguna Hills w Kalifornii, w domu Jennifer Lopez, R.N., jednego z dwóch partnerów. Oprócz obowiązków administracyjnych i księgowych, Pani Lopez nadzoruje również usługi medyczne dla starszych mieszkańców. Jej partner, Henry Johnson, nadzoruje utrzymanie domów i zajmuje się wszystkimi zakupami żywności, mebli, artykułów dla pacjentów itp. Firma BestCARE jest właścicielem i zarządza trzema pięciopokojowymi domami w Orange County w Kalifornii. Każdy dom zapewnia całodobową, pełną opiekę maksymalnie sześciu mieszkańcom. Do każdego domu zatrudniono dwóch w pełni wyszkolonych opiekunów, którzy mieszkają na miejscu. Opiekunowie kontraktowi pracują w dni wolne od zamieszkania. Trzy obecne domy od trzech lat przynoszą zyski. Aktualne badania pokazują, że jest dwa razy więcej rodzin poszukujących zakwaterowania i domów opieki niż preferowany styl życia ich starszych rodziców niż miało to miejsce w 2001 roku. Stworzyło to duży popyt, gdy podaż jest niewielka. Firma BestCARE planuje teraz rozwijać się, kupując dwa kolejne domy w ciągu najbliższych pięciu lat. Dwa nowe domy będą wolne od hipoteki. Zostaną zakupione za gotówkę z poprzednich zysków spółki, które zostały zatrzymane i zainwestowane przez wspólników. Ten biznesplan będzie służył jako pięcioletni plan, który przeprowadzi firmę przez kwestie administracyjne, marketingowe i finansowe nieodłącznie związane z osiągnięciem celu wzrostu, który podwoi wielkość firmy.

2. Jeśli planujesz szukać pożyczkodawcy lub inwestora Streszczenie dla firmy, której celem jest uzyskanie finansowania od pożyczkodawcy lub inwestora. W przeciwieństwie do pierwszego przykładu , to streszczenie będzie musiało zająć się potrzebami finansowymi firmy w zakresie tego, ile pieniędzy jest potrzebnych, kiedy są potrzebne, w jaki sposób firma planuje wykorzystać fundusze, w jaki sposób środki te osiągną pożądany efekt oraz jak i kiedy nastąpi spłata pożyczkodawcy. W przypadku kapitału wysokiego ryzyka prognozujesz zwrot z inwestycji inwestora. Pożyczkodawca lub inwestor będzie również szukał informacji dotyczących zarządzania firmą.

AeroTech, Inc.

Streszczenie

Założona w 1999 roku firma AeroTech, Inc. została założona w celu niestandardowego projektowania i produkcji specjalistycznych części dla przemysłu lotniczego. AeroTech, Inc. to korporacja S działająca na powierzchni produkcyjnej i magazynowej o powierzchni 10 000 stóp kwadratowych w Aerospace Tech Park, lekkim parku przemysłowym, zlokalizowanym pod adresem 372 E Main Street, Burke, Nowy Jork. W ciągu ostatnich dwóch lat Korporacja Rozwoju Gospodarczego (EDC) z Burke skutecznie zachęcała duże korporacje lotnicze i technologiczne do przeniesienia się do Tech Park. AeroTech, Inc. wypracował doskonałe relacje robocze z przeniesionymi firmami. Obecnie firma obsługuje 20% całego rynku z przychodami brutto w wysokości 3 650 000 USD.

Okazja na rynku

Prognozy Burke EDC do roku 2021 wskazują na 30% wzrost najmu w Tech Parku przez firmy lotnicze. Statystyki rządu federalnego przewidują 25% wzrost rozwoju przemysłu lotniczego w Stanach Zjednoczonych do roku 2030. Informacje od stowarzyszeń inżynieryjnych i branżowych wskazują, że automatyzacja jest potrzebna, aby firma mogła pozostać konkurencyjna. Opierając się na wcześniejszych relacjach roboczych z obecnymi firmami i aktywnym marketingiem skierowanym do nowych mieszkańców Tech Parku, AeroTech, Inc. będzie w stanie zdobyć dodatkowe 15% rynku; udział Korporacji wyniesie 35% całego rynku.

Główne wymagania

Firma poszukuje kapitału na rozwój w wysokości 250 000 USD w celu zakupu zautomatyzowanego sprzętu oraz szkolenia istniejącego personelu w zakresie obsługi tego sprzętu. Modernizacja sprzętu spowoduje 35% wzrost produkcji i zmniejszy koszty jednostkowe o 25%. Potrzebne jest finansowanie na czas, aby sprzęt został dostarczony i gotowy do 23 maja 2008 r. Między złożeniem zamówienia a dostawą upływa dwumiesięczny okres. Przewiduje się, że szkolenie pracowników w zakresie nowego sprzętu obejmie okres dwóch tygodni po umieszczeniu sprzętu.

Podział wykorzystania środków

Poniżej znajduje się podział wykorzystania środków

Aktywa : Kwota

Sprzęt automatyczny : 230 000 USD
Szkolenie personelu : 20.000 USD
Razem : 250 000 USD

Spłata pożyczki

Spłata pożyczki i odsetek może rozpocząć się niezwłocznie w ciągu 30 dni od otrzymania środków. Pożyczka może być zabezpieczona nieruchomością będącą własnością firmy, której wycena w 2007 r. Wyniosła 800 000 USD.

Misja

Misją AeroTech, Inc. jest służenie przemysłowi lotniczemu, dostarczając najwyższej jakości części, usługi o wartości dodanej i wysokiej jakości wykonanie. Doświadczenie firmy i sprawdzone usługi dla przemysłu lotniczego potwierdziły jej zdolność do sprostania obecnym i przyszłym wymaganiom lotniczym.

Zarządzanie

AeroTech, Inc. ma bardzo silny zespół zarządzający, a także radę dyrektorów składającą się z kilku liderów branży i społeczności. Poniżej przedstawiono krótkie profile zespołu zarządzającego (patrz życiorysy w dokumentach uzupełniających).

John Guzman, prezes i dyrektor generalny
John Guzman był wcześniej dyrektorem generalnym Omni Aerospace i był siłą napędową jej dobrze udokumentowanego rozwoju w latach 1991-1998.

Roberta Thompson, wiceprezes ds. Marketingu
Roberta Thompson była wcześniej szefem marketingu działu produktów ABC Corporation.

Thomas Choi, sekretarz korporacji
Thomas Choi kieruje administracją, wykorzystując dwanaście lat pracy na stanowisku dyrektora administracyjnego w USAmerica Air.

Althea Johnson, dyrektor finansowy
Althea Johnson była starszym partnerem w JFG Accounting iz powodzeniem osiągnęła zwroty w kilku wielomilionowych korporacjach
Donald Smith, produkcja
Donald Smith przyszedł do AeroTech, Inc. po 20 latach jako inżynier ds. Badań i rozwoju oraz produkcji w Bordman Electronics.

Konkurenci

Zagrożenia konkurencji pochodzą ze strony Aerospace Manufacturing and Technology, AeroDesigns, Inc., Aero Parts & More oraz Space Technology, Inc. Podczas gdy produkcja i technologia lotnicza oraz AeroDesigns, Inc. mają dłuższą historię działania, ich technologia jest przestarzała i ma kilka nieodłącznych wad . Te wady obejmują dłuższy czas instalacji, bardziej złożone komponenty i montaż oraz problemy z nadmierną wagą. Części Aero i More i Space Technology, Inc. mają technologię, która spełnia unikalne wymagania rynku. Obie firmy mają jednak krótką historię działania i brakuje im wiarygodności wymaganej przez klientów.

Przewagi konkurencyjne firmy AeroTech, Inc.

AeroTech, Inc. może pochwalić się światowej klasy zespołem zarządzającym z dużym doświadczeniem w przemyśle lotniczym i udanym prowadzeniem wielomilionowych korporacji. AeroTech, Inc. odnosi korzyści z inicjatyw pionierów, ponieważ firma wprowadza przełomowe części zaprojektowane specjalnie dla najnowszych technologii w przemyśle lotniczym. Dodatkowe przewagi konkurencyjne obejmują: opatentowaną technologię, najnowocześniejszy sprzęt i długoterminowe kontrakty z kluczowymi klientami, w tym wojskiem Stanów Zjednoczonych.

Projekcje finansowe

Firma ma przerwać nawet 24 miesiące po zakończeniu stażu pracowników. Prognozy dotyczące zidentyfikowanego wzrostu przychodów wynikającego z oddanej i lojalnej bazy klientów oraz agresywnych inicjatyw marketingowych wskazują, że AeroTech, Inc. przekroczy 13 milionów USD do końca 3. roku. Zysk netto w ciągu trzech lat wyniesie ponad 1,3 miliona USD.
Wesprzyj Szkołę Z Piekła Rodem, kliknij w Reklamę…Dziękujemy…

TEST : Jak zrównoważone jest Twoje życie?
Numer 03 (51) / 2021
Odwiedzin: 25798
Dzisiaj: 2
On-line: 1
Strona istnieje: 1605 dni
Ładowanie: 0.519 sek


[ 537 ]

•  Wprowadzenie
•  Podstawy handlu elektronicznego
•  Infrastruktura e-bizesowa
•  e-środowisko
• Strategia i zastosowania
• Zarządzanie łańcuchem dostaw
• Zamówienia elektroniczne
• e-marketing
• CRM
• Zarządzanie zmianami
• Analiza i projektowanie
• Wdrożenie i utrzymanie
.

"Etyka w biznesie"

   

[ LINK DO ARTYKUŁÓW ]


"Celem jest pomoc w doskonaleniu umiejętności podejmowania etycznych decyzji w biznesie poprzez zapewnienie im ram, których mogą używać do identyfikowania, analizowania i rozwiązywania problemów etycznych w podejmowaniu decyzji biznesowych. W tym procesie ważne są indywidualne wartości i etyka. Studiując etykę biznesu, zaczniesz rozumieć, jak radzić sobie z konfliktami między ich osobistymi wartościami a wartościami organizacji. Wiele decyzji etycznych w biznesie jest bliskich. Często potrzeba wielu lat doświadczenia w danej branży, aby wiedzieć, co jest dopuszczalne. Nie podajemy etycznych odpowiedzi, zamiast tego staramy się przygotować Cię do podejmowania świadomych decyzji etycznych. Po pierwsze, nie moralizujemy, wskazując, co robić w określonej sytuacji. Po drugie, chociaż przedstawiamy przegląd filozofii moralnych i procesów decyzyjnych, nie narzucamy żadnej filozofii ani procesu jako najlepszej lub najbardziej etycznej. Po trzecie, sam tekst nie uczyni Cię bardziej etycznym ani nie powie , jak oceniać etyczne zachowanie innych. Jego celem jest raczej pomoc w zrozumieniu i wykorzystaniu ich obecnych wartości i przekonań w podejmowaniu decyzji biznesowych oraz zachęcenie wszystkich do zastanowienia się nad skutkami swoich decyzji dla biznesu i społeczeństwa. Wiele osób uważa, że etyki biznesu nie można się nauczyć. Chociaż nie twierdzimy, że uczymy etyki, sugerujemy, aby studiując etykę biznesu, dana osoba mogła poprawić podejmowanie decyzji etycznych poprzez identyfikację problemów etycznych i rozpoznanie dostępnych metod ich rozwiązania. System nagród organizacji może wzmacniać odpowiednie zachowanie i pomagać w kształtowaniu postaw i przekonań na temat ważnych kwestii. Na przykład sukces niektórych kampanii mających na celu położenie kresu dyskryminacji rasowej lub płciowej w miejscu pracy dowodzi, że postawy i zachowania można zmienić dzięki nowym informacjom, świadomości i wspólnym wartościom."DEFINICJA ETYKI BIZNESU

Aby zrozumieć etykę biznesową, musisz najpierw zdać sobie sprawę, że większość ludzi nie ma konkretnych definicji, których używa do definiowania kwestii związanych z etyką. Pojęcia moralność, zasady, wartości i etyka są często używane zamiennie i przekonasz się, że dotyczy to również firm. W związku z tym istnieje wiele nieporozumień w tym temacie. Aby pomóc Ci zrozumieć te różnice, omówiliśmy te warunki. Dla naszych celów moralność odnosi się do osobistej filozofii danej osoby na temat tego, co jest dobre, a co złe. Ważną kwestią jest to, że kiedy mówi się o moralności, jest ona osobista lub pojedyncza. Zasady moralne, twoje filozofie lub zestawy wartości dobra i zła odnoszą się tylko do ciebie i ciebie. Możesz wykorzystać swoje osobiste przekonania moralne przy podejmowaniu decyzji etycznych w dowolnym kontekście. Etyka biznesowa obejmuje zasady, wartości i normy organizacyjne, które mogą wynikać z poszczególnych osób, oświadczeń organizacyjnych lub z systemu prawnego, który kieruje przede wszystkim zachowaniem jednostek i grup w biznesie. Zasady to specyficzne i wszechobecne granice zachowań, których nie należy naruszać. Zasady często stają się podstawą reguł. Niektóre przykłady zasad mogą obejmować prawa człowieka, wolność słowa i podstawy sprawiedliwości. Wartości to trwałe przekonania i ideały, które są egzekwowane społecznie. Kilka pożądanych lub etycznych wartości dla dzisiejszego biznesu to praca zespołowa, zaufanie i uczciwość. Takie wartości są często oparte na najlepszych praktykach organizacyjnych lub branżowych. Inwestorzy, pracownicy, klienci, grupy interesu, system prawny i społeczność często określają, czy określone działanie lub norma jest etyczna czy nieetyczna. Chociaż te grupy wpływają na ustalanie, co jest etyczne, a co nieetyczne dla biznesu, mogą też być ze sobą w konflikcie. Mimo że taka jest rzeczywistość biznesowa i takie grupy niekoniecznie muszą mieć rację, ich oceny wpływają na akceptację lub odrzucenie praktyk biznesowych przez społeczeństwo. Etyka jest definiowana jako zachowanie lub decyzje podejmowane w ramach wartości grupy. W naszym przypadku rozmawiamy o decyzjach podejmowanych w biznesie przez grupy osób reprezentujących organizację biznesową. Ponieważ Sąd Najwyższy określił firmy jako posiadające ograniczone prawa indywidualne, logiczne jest, że takie grupy mają tożsamość, która obejmuje podstawowe wartości. Nazywa się to częścią kultury korporacyjnej. W ramach tej kultury istnieją zasady i przepisy, zarówno pisemne, jak i niepisane, które określają, jakie decyzje pracownicy uważają za dobre, a jakie złe w odniesieniu do firmy. Takie dobre / złe, dobre / złe oceny są ocenami organizacji i są definiowane jako jej etyka (lub w tym przypadku etyka biznesowa). Jedna różnica między decyzją zwykłą a decyzją etyczną polega na "punkcie, w którym przyjęte zasady już nie służą, a decydent staje przed odpowiedzialnością za wyważenie wartości i wydanie orzeczenia w sytuacji, która nie jest taka sama jak każda inna. z którym się wcześniej spotkał ". Kolejna różnica dotyczy stopnia, w jakim decydenci kładą nacisk na własne wartości i praktyki przyjęte w firmie. W konsekwencji wartości i sądy odgrywają kluczową rolę przy podejmowaniu decyzji etycznych. Opierając się na tych definicjach, zaczynamy opracowywać koncepcję etyki biznesowej. Większość ludzi zgadza się, że firmy powinny zatrudniać osoby o zdrowych zasadach moralnych. Jednak przy stosowaniu etyki w biznesie należy wziąć pod uwagę pewne szczególne aspekty. Po pierwsze, aby przetrwać, firmy muszą zarabiać. Jeśli jednak zyski są realizowane poprzez niewłaściwe postępowanie, życie organizacji może ulec skróceniu. Peregrine Financial Group upadła po tym, jak firma wykorzystała oszustwo do przejęcia ponad 100 milionów dolarów od inwestorów w ciągu 20 lat, a dyrektor generalny wykorzystał fałszywe sprawozdania finansowe, aby zatuszować oszustwo. Po drugie, firmy muszą zrównoważyć swoje pragnienie zysku z potrzebami i pragnieniami społeczeństwa. Dobra wiadomość jest taka, że najbardziej etyczne firmy na świecie często mają doskonałe wyniki na giełdach. Aby zająć się tymi wyjątkowymi aspektami świata biznesu, społeczeństwo opracowało zasady - zarówno prawne, jak i dorozumiane - kierujące firmami w ich wysiłkach zmierzających do osiągnięcia zysków w sposób, który nie szkodzi jednostkom ani społeczeństwu i nie przyczynia się do dobrobytu gospodarczego.Powody studiowania etyki biznesowej

Studiowanie etyki biznesu jest cenne z kilku powodów. Etyka biznesowa nie jest jedynie przedłużeniem osobistej etyki jednostki. Wiele osób uważa, że jeśli firma zatrudnia dobrych ludzi o silnych wartościach etycznych, będzie to organizacja "dobrego obywatela". Ale jak pokazujemy w tym tekście, osobiste wartości moralne jednostki są tylko jednym z czynników etycznego procesu podejmowania decyzji. To prawda, że wartości moralne można zastosować w różnych sytuacjach życiowych, a niektórzy nie odróżniają codziennych problemów etycznych od biznesowych. Naszym celem jest jednak stosowanie zasad, wartości i standardów w kontekście biznesowym. Wiele ważnych kwestii nie jest związanych z kontekstem biznesowym, chociaż pozostają złożonymi dylematami moralnymi w życiu człowieka. Na przykład, chociaż aborcja i klonowanie ludzi są kwestiami moralnymi, nie są problemem w większości organizacji biznesowych. Specjaliści z każdej dziedziny, w tym biznesu, muszą radzić sobie z osobistymi dylematami moralnymi, ponieważ takie dylematy wpływają na zdolność każdego do wykonywania pracy. Zwykle biznes nie narzuca moralności. Taka polityka byłaby nielegalna. Tylko wtedy, gdy moralność danej osoby wpływa na jej wyniki w pracy, ma to związek z etyką biznesową. Samo bycie dobrym człowiekiem i posiadanie solidnych wartości osobistych może nie wystarczyć do rozwiązania problemów etycznych, które pojawiają się w organizacji biznesowej. Chociaż często zakłada się, że prawdomówność, uczciwość, uczciwość i otwartość są oczywiste i akceptowane, decyzje dotyczące strategii biznesowej wymagają złożonych i szczegółowych dyskusji. Na przykład toczy się poważna debata na temat tego, co stanowi przepisy antymonopolowe, oszukańcze reklamy i naruszenia ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych. Wysoki poziom osobistego rozwoju moralnego może nie przeszkodzić jednostce w naruszaniu prawa w skomplikowanym kontekście organizacyjnym, w którym nawet doświadczeni prawnicy dyskutują o dokładnym znaczeniu prawa. Na przykład Sąd Najwyższy uchylił wyrok przeciwko tajskiemu studentowi, który sprzedawał zagraniczne podręczniki w Stanach Zjednoczonych po niższych kosztach niż książki sprzedawane przez wydawców. Student kupował podręczniki opracowane na zagraniczne rynki za granicą i odsprzedawał je w Stanach Zjednoczonych. Podczas gdy zwykle ludzie mają prawo do odsprzedaży praw autorskich przedmiotów, które kupili legalnie, sądy uznały, że działania tajlandzkiego studenta naruszyły prawo zabraniające importu materiałów chronionych prawem autorskim bez zgody właściciela praw autorskich. Jednak Sąd Najwyższy odrzucił argumenty i orzekł na korzyść studenta. Niektóre podejścia do etyki biznesu zakładają, że szkolenie w zakresie etyki jest przeznaczone dla osób, których osobisty rozwój moralny jest niedopuszczalny, ale tak nie jest. Ponieważ organizacje są zróżnicowane kulturowo i należy szanować moralność osobistą, zapewnienie zbiorowego porozumienia w sprawie etyki organizacyjnej (to znaczy kodeksów, które w rozsądny sposób mogą zapobiegać niewłaściwemu postępowaniu) jest tak samo ważne, jak każdy inny wysiłek, jaki może podjąć kierownictwo organizacji. Wiele osób z ograniczonym doświadczeniem biznesowym nagle zaczyna podejmować decyzje dotyczące jakości produktu, reklamy, cen, technik sprzedaży, praktyk zatrudniania i kontroli zanieczyszczeń. Wartości, których nauczyli się od rodziny, religii i szkoły, mogą nie dostarczać szczegółowych wskazówek dotyczących tych złożonych decyzji biznesowych. Innymi słowy, doświadczenia i decyzje danej osoby w domu, w szkole i w społeczności mogą znacznie różnić się od jej doświadczeń i decyzji w pracy. Wiele decyzji dotyczących etyki biznesowej jest bliskich. Ponadto odpowiedzialność kierownictwa za postępowanie innych wymaga znajomości procesów i systemów etyki oraz zgodności. Aby wiedzieć, co jest dopuszczalne, może być wymagane wieloletnie doświadczenie w danej branży. Na przykład, kiedy twierdzenia reklamowe są bardziej przesadzone niż prawda? Kiedy taka przesada staje się nieetyczna? Kiedy firma Zale Corp. twierdziła, że jej diamenty Celebration Fire były "najbardziej błyskotliwymi diamentami na świecie", automatycznie zasugerował, że diamenty konkurencji nie są tak genialne. Firma Sterling Jeweler's Inc. złożyła pozew, twierdząc, że Zale angażuje się w fałszywą reklamę. Sędzia odmówił zablokowania reklam Zale, ponieważ nie było wystarczających dowodów na to, że reklamy zaszkodziły w jakikolwiek sposób firmie Sterlinga. Wydawałoby się, że jest to przykład zaciągania się lub przesadnego twierdzenia, że klienci niekoniecznie powinni traktować poważnie, a nie poważną próbę wprowadzenia w błąd. Studiowanie etyki biznesu pomoże ci zacząć identyfikować problemy etyczne, gdy się pojawią i rozpoznać dostępne podejścia do ich rozwiązania. Dowiesz się więcej o etycznym procesie podejmowania decyzji oraz o sposobach promowania etycznego zachowania w Twojej organizacji. Studiując etykę biznesu, możesz także zacząć rozumieć, jak radzić sobie z konfliktami między własnymi osobistymi wartościami a wartościami organizacji, w której pracujesz.